Eventos anteriores

XLIV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Bucaramanga-Santander.

XLV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Barranquilla-Atlántico